1. ΗΛΙΚΙΑ Η ελάχιστη ηλικία είναι 21 ετών.
 2. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Απαιτείται μια έγκυρη άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν.
 3. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Μια ημέρα. Κάθε επιπλέον ώρα υπολογίζεται στο 1/5 της ημερήσιας χρέωσης.
 4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το κόστος της κράτησης καταβάλλεται κατά την αρχή της ενοικίασης. Όλες οι πιστωτικές κάρτες, traveller’s cheques, Euro cheques και ξένα χαρτονομίσματα είναι δεκτά. Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται.
 5. ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ. Πρόστιμα και συνδεόμενες δημοτικές κυρώσεις που προέρχονται από την παραβίαση του Ελληνικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ενοικιαστή.
 6. ΦΟΡΟΙ Όλες οι τιμές υπόκεινται σε ΦΠΑ 24%.
 7. ΒΕΝΖΙΝΗ Η κατανάλωση βενζίνης επιβαρύνει τον ενοικιαστή.
 8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί καλύπτονται ενάντια σε φωτιά, κλοπή και θάνατο τρίτου, τραυματισμό ή καταστροφή ιδιοκτησίας. Η Πλήρης Ασφάλιση (αποκοπή ζημιών από σύγκρουση, συν κατηγορίες αυτοκινήτου, ασφάλεια οδηγού και επιβατών) καλύπτει τους ενοικιαστές των οχημάτων μας ακόμη κι αν οι βλάβες οφείλονται σε παραβίαση του κώδικα οδικής πληροφορίας. Ο ενοικιαστής υποχρεούται να ενημερώσει την εταιρία ενοικίασης άμεσα σε περίπτωση ατυχήματος. Πρέπει να φροντίσει για τη συγκέντρωση των αποδεικτικών εγγράφων (αποδείξεις βασιζόμενες σε έγγραφα) και φυσικών αποδείξεων που σχετίζονται με το συμβάν.
 9. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ
  • a) Μεταφορά βαρέων αντικειμένων,
  • b) Μεταφορά περισσότερων ατόμων από όσους αναφέρονται στην άδεια,
  • c) Υπενοικίαση, ρυμούλκηση ή να λάβει μέρος σε οποιονδήποτε αγώνα,
  • d) Μεταφορά εύφλεκτων υλικών, ναρκωτικών ή διάπραξη παράνομων εγκλημάτων
  Ο Ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα στην ακριβή τοποθεσία την ώρα που αναφέρεται στη συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ των δυο πλευρών με την προσαύξηση και παρουσία υπαλλήλου. Η εγκατάλειψη του οχήματος δημιουργεί ευθύνες προς τον ενοικιαστή σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να πάρει πίσω το όχημα οποιαδήποτε στιγμή αν ο ενοικιαστής δεν κάνει σωστή χρήση του. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.
 10. ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
 11. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ Καμία επιπλέον χρέωση.
 12. ΚΡΑΤΗΣΗ Κρατήσεις γίνονται δεκτές μέσω τηλεφώνου και σε όλα τα υποκαταστήματα GIANT ή εξουσιοδοτημένους πράκτορες (τηλ: 26950 62637/61845).
 13. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΟΙΟ Απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση από την GIANT εκ των προτέρων.
  • Το όχημα βρίσκεται σε εξαιρετική μηχανική κατάσταση την οποία ο ενοικιαστής έχει διαπιστώσει κατά την παραλαβή.
  • Για την ασφάλειά σας προτείνουμε να μην υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας των 50χμ/ώρα.
  • Ο πελάτης δεν καλύπτεται από την ασφάλεια αν κάνει χρήση αλκοόλ, φαρμάκων, ναρκωτικών, κλπ
  • Απαγορεύεται να δοθεί το αυτοκίνητο για χρήση σε άλλους.
  • Η εταιρία ενοικίασης διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίσει οποιοδήποτε όχημα.
  • Ένα όχημα δεν καλύπτεται από την ασφάλεια αν χρησιμοποιείται σε δρόμους κατώτερης ποιότητας του κανονικού.